Menu Close

Ugdymas

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

 

DARŽELIO IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA “Aš ir supantis pasaulis“

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas

 

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

Priešmokyklinio ugdymo programa (2022 m.)

Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA  (2014 m.), patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro

Dėl vaiko brandumo įvertinimo

  

ANKSTYVASIS UGDYMAS

Ankstyvojo amžiaus grupių (1,5 – 3 metų) vaikų  ugdymosi sritys

 

SPECIALUSIS UGDYMAS (pagalba vaikui)

Kaip padėti šeimai ugdyti vaiko kalbinius gebėjimus?

 

LOGOPEDAS

LIUDMILA BALAJEVA, 85 213 41 94, vilniausbangele@gmail.com

Tėvų priėmimas:

antradienis nuo 12.00 val. iki 13.00 val.

trečiadienis nuo 17.00 val. iki 18.00 val.

VILNIAUS MIESTO PSICHOLOGINĖ PEDAGOGINĖ TARNYBA

Apie PPT trumpai

Specialiojo ugdymo skyrimo tvarkos aprašas 

Vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą  atlieka PPT 

Skip to content