Menu Close

Vaikų maitinimas

MAITINIMO ORGANIZAVIMAS

Lopšelyje-darželyje vaikų maitinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 75: 2010 “Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio  ir (ar)  priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” , ,,Gerosios higienos praktikos taisyklės viešojo maitinimo įmonėms“.

Vaikai darželyje maitinami 3  kartus per dieną šiltu maistu.

Maistas gaminamas lopšelio-darželio virtuvėje. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas sudaro perspektyvinius valgiaraščius 15 dienų, atsižvelgdamas į rekomenduojamas paros maisto medžiagų ir energijos normas, atitinkančias higienos normos reikalavimus. Perspektyviniai valgiaraščiai derinami ir tvirtinami su Vilniaus visuomenės sveikatos centru.

Lopšelis-darželis dalyvauja ES paramos programose  ,,Pienas vaikams”, “Vaisių vartojimo skatinimas švietimo įstaigose”.

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Maisto produktus tiekia:

UAB „SANITEX“

UAB „HANDESHUS“

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ  MAITINIMAS

Skip to content