Menu Close

Vaikų maitinimas

MAITINIMO ORGANIZAVIMAS

Vilniaus lopšelyje-darželyje „Bangelė“ (toliau – ugdymo įstaiga) vaikų maitinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – tvarkos aprašas). Su šiuo tvarkos aprašu galite susipažinti paspaudę žemiau esančią nuorodą:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.411986/asr

Maitinimo paslaugas tiekia ugdymo įstaiga. Maistas kasdien gaminamas ugdymo įstaigos virtuvėje. Vaikai maitinami 3 kartus per dieną (pusryčiai, pietūs ir vakarienė).

Maisto produktus ugdymo įstaigai tiekia:

UAB „Laukesta“, AB „Žemaitijos pienas“, UAB „Officeday“, UAB „Galiasas“ ir UAB „Handelshus“.

Ugdymo įstaiga dalyvauja vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo programose  ,,Pienas vaikams” ir “Vaisių vartojimo skatinimas švietimo įstaigose”, kurių įgyvendinimui teikiama Europos Sąjungos finansinė parama.

Kviečiame susipažinti su ugdymo įstaigos valgiaraščiais: informacija ruošiama…

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ  MAITINIMAS

Rekomendacijos dėl švenčių šventimo ugdymo įstaigose:

Užkandžių rekomendacijos vaikų šventėms ikimokyklinio ugdymo įstaigose

Vaikų užimtumo švenčių metu rekomendacijos ikimokyklinio ugdymo įstaigose

Skip to content