Menu Close

Apie mus

Vilniaus lopšelis-darželis „Bangelė“

Adresas – Žemaitės g. 3, LT-03119 Vilnius.

Telefonas (8 5) 213 41 94, (85) 213 41 92

e. paštas  rastine@bangele.vilnius.lm.lt

Įstaigos kodas 190020434

Lopšelio-darželio istorija: Vilniaus lopšelis-darželis Nr. 90 įsteigtas Vilniaus miesto vykdomojo komiteto 1965 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. 218 p.

Vilniaus miesto tarybos 1999 m. spalio 13 d. sprendimu Nr. 445  Lopšeliui-darželiui suteiktas pavadinimas Vilniaus lopšelis-darželis „Bangelė“. Vilniaus lopšelis-darželis „Bangelė“ reorganizuotas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. 1-843 „Dėl Vilniaus lopšelių-darželių „Ugnelė“ ir „Bangelė“ reorganizavimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 30-640 „Dėl Vilniaus lopšelių-darželių „Ugnelė“ ir „Bangelė“ reorganizavimo sąlygų patvirtinimo“.

Lopšelio-darželio teisinė forma –  biudžetinė įstaiga.

Lopšelio-darželio priklausomybė – savivaldybės įstaiga.

Įstaigos grupė – ikimokyklinio ugdymo mokykla.

Lopšelio-darželio pagrindinė paskirtis – ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga
lopšelis-darželis.

Ugdymo kalba – rusų, lenkų.

Ugdymo forma – dieninė.

Ugdymo proceso organizavimo būdai: ikimokyklinio ugdymo grupė, priešmokyklinio ugdymo grupė.

Skip to content