Menu Close

Vaikų priėmimas

Vaikai į lopšelį-darželį priimami:

 • Tėvams (globėjams) pateikus prašymą ir vaiko gimimo liudijimo kopiją;
 • Grupės komplektuojamos laikantis eilės pagal tėvų (vaiko globėjų) prašymo registravimo datą.
 • Vaikai į lopšelį-darželį priimami ir išbraukiami lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu;
 • Vaikas į lopšelį-darželį priimamas sudarant dvišalę (vieno iš vaiko tėvų (globėjų) ir lopšelio-darželio direktoriaus) ugdymo sutartį;
 • Grupės komplektuojamos kasmet iki mokslo metų pradžios – rugsėjo 1 d., esant laisvų vietų grupės gali būti komplektuojamos (papildomos) visus metus;
 • Užtikrinant vaiko dienos ir ugdymo režimo fiziologinius ir amžiaus ypatumus, vaikų grupės formuojamos iš tais pačiais kalendoriniais metais gimusių vaikų, tačiau tėvams pageidaujant jaunesni broliai ar seserys gali būti ugdomi toje pačioje grupėje;
 • Prieš pradedant lankyti darželį, būtina pateikti Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos (Nr.027-1/a) vaiko sveikatos pažymėjimą, kurį išduoda šeimos gydytojas.

Pirmenybė teikiama:

 • Vaikams iš socialiai remtinų šeimų;
 • Vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų;
 • Specialiųjų poreikių vaikams;
 • Įvaikintiems arba globojamiems vaikams;
 • Vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) turi ne didesnį kaip 40 procentų darbingumo;
 • Vaikams, kurio vienas iš tėvų yra mokinys arba studentas ir mokosi mokymo įstaigų dieniniame skyriuje;
 • Vaikams, kurio tėvas atlieka tikrąją karinę tarnybą;
 • Vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią švietimo įstaigą;

Atvesdami vaiką į lopšelį-darželį tėveliai įsipareigoja:

 • Laiku mokėti nustatyto dydžio mokestį už vaiko išlaikymą įstaigoje;
 • Vaiką į įstaigą atvesti iki 10.00 val. arba vėliau, pateikus prašymą;
 • Į darželį vaiką atveda ir iš jo pasiima tik tėvai (globėjai) arba kiti įgalioti asmenys nuo 12 metų, turintys tėvų (globėjų) prašymą/leidimą;
 • Vaikui susirgus ar dėl kitų priežasčių neatvykstant į įstaigą, apie tai pranešti grupės auklėtojai;
 • Vaiką į įstaigą atvesti sveiką, švarų, tvarkingai aprengtą;
 • Nenešti į įstaigą vaistų, saldumynų, gazuotų gėrimų ir pan.
Skip to content