Menu Close

Parama

Vilniaus lopšelio-darželio „Bangelė“ iki 1,2 procentų GPM (gyventojų pajamų mokesčio) gautų pagal Lietuvos respublikos labdaros ir paramos įstatymą gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas.

Įsakymas dėl iki 1,2 procentų GPM (gyventojų pajamų mokesčio) gautų pagal Lietuvos respublikos labdaros ir paramos įstatymą gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašo pakeitimo.

Vilniaus lopšelio-darželio „Bangelė“ iki 1,2 procentų GPM(gyventojų pajamų mokesčio) gautų paramos lėšų panaudojimo ataskaita už 2021 m.

Nuoširdžiai dėkojame vaikučių tėveliams, darbuotojams ir visiems, kurie skyrė 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM) mūsų lopšeliui-darželiui ,,Bangelė“.

Maloniai prašome Jūsų ir šiemet skirti 1,2 proc. (GPM).

Gauta parama bus naudojama naujų edukacinių erdvių sukūrimui, turimos ugdomosios aplinkos plėtrai, vaikiškų baldų, knygų, ugdymo priemonių pirkimui, maitinimo sąlygų gerinimui, darželio teritorijos priežiūrai  ir kt.

Prašymą galite pateikti iki 2024 m. gegužės 1 d.

Vilniaus vaikų lopšelio-darželio ,,Bangelė“ duomenys, reikalingi formos FR 0512 pildymui:

Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 190020434

Paramos gavėjo pavadinimas – Vilniaus lopšelis-darželis ,,Bangelė“

 Prašymus galite pateikti elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS), pasirinkę FR0512 v.4 pildymo formą.

Nuoroda į elektroninio deklaravimo sistemą:

https://deklaravimas.vmi.lt/lt/Pradinis_Prisijungimo_puslapis/Prisijungimasperisorinessistemas.aspx

Paramos skyrimui reikalingos formos FR0512 v.4 pildymo video instrukcija.

Paramos skyrimui reikalingos formos FR0512 v.4 pildymo instrukcija:

– atsidariusioje formoje Jūsų asmens duomenys bus užpildyti automatiškai,

– 1 laukelyje – asmens kodas,

– 3V laukelyje – vardas,

– 3P laukelyje – pavardė,

– 5 laukelyje – 2023,

– 6S laukelyje – žymėti varnele (mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams),

– E1 laukelyje (gavėjo tipas) – 2,

– E2 laukelyje – 190020434,

– E4 laukelyje – 1,20,

– E5 laukelyje – mokestinį laikotarpį, iki kurio skiriate paramą: jei norite skirti tik šiais metais, rašykite 2023, jei norite ilgesniam laikotarpiui, įrašykite metus, iki kurių skiriate paramą,

– patikrinkite ar nėra klaidų,

– pateikite.

Dėkojame ir tikimės Jūsų paramos ir šiais metais! 


Įstaigos rekvizitai paramai gauti

Paramos gavėjas – Vilniaus miesto lopšelis-darželis „Bangelė“
Įstaigos kodas 190020434
Adresas Žemaitės  g. 3, LT-03119 , Vilnius

 

Skip to content