Veiklos dokumentai

Home Veiklos dokumentai

2019 – 2023 strateginis veiklos planas

2013-2018   strateginis veiklos planas

2021-2023 Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas

. /