Veiklos dokumentai

Home Veiklos dokumentai

 

2022 m. Vasaros ugdymo veiklos planas

2022 m. Darbo vasaros metu organizavimo tvarkos aprašas

2021-2023 Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas

2013-2018   strateginis veiklos planas

2019 – 2023 strateginis veiklos planas

. /